לוח השנה האקדמית
 
יום 05/02/2019
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 2/2019