לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2018) אביב תשע"ט
 
סמסטר אביב תשע"ט - 2/2018
יום 20/03/2019
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 16:00
חודש 3/2019
סמסטר 2/2018
שם סמסטר ב-תשע"ט
שם סמסטר אביב תשע"ט