לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2018) אביב תשע"ט
 
סמסטר אביב תשע"ט - 2/2018
יום 02/06/2019
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2019
סמסטר 2/2018
שם סמסטר ב-תשע"ט
שם סמסטר אביב תשע"ט