לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 03/02/2008
יום א'
נושא בחינות סמסטר חורף -מועד א'
תאריך סיום 27/02/2008
חודש 2/2008