לוח השנה האקדמית
 
יום 18/03/2018
יום א'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 3/2018