לוח השנה האקדמית
 
יום 07/10/2018
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 10/2018