לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 16/10/2007
יום ג'
נושא בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
תאריך סיום 02/11/2007
חודש 10/2007