לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2017) אביב תשע"ח
 
סמסטר אביב תשע"ח - 2/2017
יום 10/04/2018
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 4/2018
סמסטר 2/2017
שם סמסטר ב-תשע"ח
שם סמסטר אביב תשע"ח