לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2017) אביב תשע"ח
 
סמסטר אביב תשע"ח - 2/2017
יום 25/03/2018
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 9:00
חודש 3/2018
סמסטר 2/2017
שם סמסטר ב-תשע"ח
שם סמסטר אביב תשע"ח