לוח השנה האקדמית
 
יום 14/03/2018
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 16:00
חודש 3/2018