לוח השנה האקדמית
 
יום 06/03/2018
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 16:30
חודש 3/2018