לוח השנה האקדמית
 
יום 05/03/2018
יום ב'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 14:30
חודש 3/2018