לוח השנה האקדמית
 
יום 30/01/2018
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 1/2018