לוח השנה האקדמית
 
יום 28/01/2018
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 1/2018