לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 21/02/2018
יום ד'
נושא חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
תאריך סיום 26/02/2018
חודש 2/2018