לוח השנה האקדמית
 
יום 25/01/2017
יום ד'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 18:00
חודש 1/2017