לוח השנה האקדמית
 
יום 25/06/2017
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2017