לוח השנה האקדמית
 
יום 18/06/2017
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 6/2017