לוח השנה האקדמית
 
יום 06/06/2017
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל- טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 6/2017