לוח השנה האקדמית
 
יום 28/05/2017
יום א'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 18:00
חודש 5/2017