לוח השנה האקדמית
 
יום 14/05/2017
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 5/2017