לוח השנה האקדמית
 
יום 04/04/2017
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 4/2017