לוח השנה האקדמית
 
יום 28/03/2017
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 3/2017