לוח השנה האקדמית
 
יום 19/03/2017
יום א'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 18:00
חודש 3/2017