לוח השנה האקדמית
 
יום 06/03/2017
יום ב'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 3/2017