לוח השנה האקדמית
 
יום 08/02/2017
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 16:00
חודש 2/2017