לוח השנה האקדמית
 
יום 26/12/2016
יום ב'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 12/2016