לוח השנה האקדמית
 
יום 27/11/2016
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 11/2016