לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 01/10/2007
יום ב'
נושא בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
תאריך סיום 02/10/2007
חודש 10/2007