לוח השנה האקדמית
 
יום 27/06/2016
יום ב'
שעת התחלה 19:00
נושא טקס מצטייני נשיא אביב תשע"ה וחורף תשע"ו
שעת סיום 21:00
חודש 6/2016