לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 01/08/2007
יום ד'
נושא בחינות סמסטר אביב-מועד א'
תאריך סיום 02/08/2007
חודש 8/2007