לוח השנה האקדמית
 
יום 10/07/2016
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 7/2016