לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 25/07/2007
יום ד'
נושא בחינות סמסטר אביב-מועד א'
תאריך סיום 27/07/2007
חודש 7/2007