לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2015) אביב תשע"ו
 
סמסטר אביב תשע"ו - 2/2015
יום 17/05/2016
יום ג'
שעת התחלה 16:45
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:45
חודש 5/2016
סמסטר 2/2015
שם סמסטר ב-תשע"ו
שם סמסטר אביב תשע"ו