לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 22/07/2007
יום א'
נושא בחינות סמסטר אביב - מועד א'
תאריך סיום 23/07/2007
חודש 7/2007