לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2015) אביב תשע"ו
 
סמסטר אביב תשע"ו - 2/2015
יום 29/03/2016
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 3/2016
סמסטר 2/2015
שם סמסטר ב-תשע"ו
שם סמסטר אביב תשע"ו