לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2015) אביב תשע"ו
 
סמסטר אביב תשע"ו - 2/2015
יום 23/03/2016
יום ד'
שעת התחלה 14:30
נושא פורום ראשי יחידות
שעת סיום 16:30
חודש 3/2016
סמסטר 2/2015
שם סמסטר ב-תשע"ו
שם סמסטר אביב תשע"ו