לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2015) אביב תשע"ו
 
סמסטר אביב תשע"ו - 2/2015
יום 20/06/2016
יום ב'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2016
סמסטר 2/2015
שם סמסטר ב-תשע"ו
שם סמסטר אביב תשע"ו