לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 25/03/2007
יום א'
נושא בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
תאריך סיום 30/03/2007
חודש 3/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז