לוח השנה האקדמית
 
יום 06/03/2016
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 3/2016