לוח השנה האקדמית
 
יום 23/02/2016
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 2/2016