לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2015) חורף תשע"ו
 
סמסטר חורף תשע"ו - 1/2015
יום 10/11/2015
יום ג'
שעת התחלה 16:45
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 18:45
חודש 11/2015
סמסטר 1/2015
שם סמסטר א-תשע"ו
שם סמסטר חורף תשע"ו