לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 17/02/2016
יום ד'
נושא חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
תאריך סיום 23/02/2016
חודש 2/2016