לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2014) אביב תשע"ה
 
סמסטר אביב תשע"ה - 2/2014
יום 28/06/2015
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2015
סמסטר 2/2014
שם סמסטר ב-תשע"ה
שם סמסטר אביב תשע"ה