לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2014) אביב תשע"ה
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשע"ה - 2/2014
יום 15/06/2015
יום ב'
נושא קורטוריון
תאריך סיום 17/06/2015
חודש 6/2015
סמסטר 2/2014
שם סמסטר ב-תשע"ה
שם סמסטר אביב תשע"ה