לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2014) אביב תשע"ה
 
סמסטר אביב תשע"ה - 2/2014
יום 03/05/2015
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 5/2015
סמסטר 2/2014
שם סמסטר ב-תשע"ה
שם סמסטר אביב תשע"ה