לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2014) אביב תשע"ה
 
סמסטר אביב תשע"ה - 2/2014
יום 20/04/2015
יום ב'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 4/2015
סמסטר 2/2014
שם סמסטר ב-תשע"ה
שם סמסטר אביב תשע"ה