לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2014) אביב תשע"ה
 
סמסטר אביב תשע"ה - 2/2014
יום 31/03/2015
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 3/2015
סמסטר 2/2014
שם סמסטר ב-תשע"ה
שם סמסטר אביב תשע"ה