לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 07/10/2007
יום א'
נושא בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
תאריך סיום 12/10/2007
חודש 10/2007