לוח השנה האקדמית
 
יום 10/03/2015
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 3/2015